Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите специалисти за изготвяне на индивидуални оценки

Списък

на

кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидати за потребителите: специалисти „Здравни дейности“ и специалисти „Социални дейности“

 

по обява със срок за кандидатстване 06.12.2019 г. по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

1.      За длъжностите обявени за изготвяне на индивидуални оценки на кандидатите за потребители - „Специалист „Здравни дейности“ на услугата „Патронажна грижа“:

 

-          Марийка Стоянова;

 

2.      За длъжностите обявени за изготвяне на индивидуални оценки на кандидатите за потребители - „Специалист „Социални дейности“ на услугата „Патронажна грижа“:

 

-          Галина Моллова;

-          Калоян Захариев.

 

Интервю/Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.12.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на общинска администрация – гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, стая № 2.

 

Ръководител на услугата „Патронажна грижа“

09.12.2019 година

 

публ. на 09.12.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220