Списък на кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ за заемане на длъжности специалист „Социални дейности“ и специалист „Здравни дейности“ за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат потребителите на услугата „Патронажна грижа“

 

Списък

на

кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ за заемане на длъжности специалист „Социални дейности“ и специалист „Здравни дейности“ за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат потребителите на услугата „Патронажна грижа“

 

 

по обява със срок за кандидатстване 06.12.2019 г. по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

 

1.      Одобрени кандидати за заемане на длъжността специалист „Социални дейности“ за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат-потребителите на услугата „Патронажна грижа“ са:

-         Галина Теодорова Моллова;

-         Калоян Делянов Захариев;

-         Соня Тодорова Узунова.

 

2.      Одобрени кандидати за заемане на  длъжността специалист „Здравни дейности“ за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат-потребителите на услугата „Патронажна грижа“ са:

-         Зара Мирчева Йовкова;

-         Марийка Драгиева Стоянова;

-         Надежда Бинева Петкова.

 

С одобрените кандидати предстои да бъдат сключени договори по реда на ЗЗД.

 

Ръководител на услуга „Патронажна грижа“

10.12.2019 година

 

  Изтегли Документ
публ. на 10.12.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220