ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Общинският тристранен съвет се споразумя по Проекта за бюджет 2020 за увеличение на 850лв. на възнаграждението за медицинските сестри в детското здравеопазване на Общината и на 660лв. на работните заплати на помощния персонал в детските ясли. Общинският съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание днес в Кабинета на Кмета на Община Казанлък. В основата на разговорите бяха предложения по Проекта за бюджет 2020г. В представения Проект за бюджет за 2020 година е заложено увеличение на работните заплати с 10 на сто на всички общински служители, във всички общински звена.

В заседанието на тристранния съвет взеха участие Кметът Галина Стоянова, новият зам.-кмет по финанси Драгомир Петков, председателите на местни синдикални структури Цветанка Пискова – КТ „Подкрепа“ и Николай Маринов – КНСБ и Ангел Скендеров – председател на Търговско-промишлена палата - Казанлък.

Участниците в срещата обсъдиха въпроси, свързани с трудово-осигурителните отношения, колективното трудово договаряне, заетостта и икономическата ситуация в региона. Страните в разговорите се разбраха да преразгледат анализа на приходната част на бюджета към месец април, 2020г. и при запазване на числеността на децата в яслите, което е условие за ненамаление на бюджета им от Държавата, да се постигне увеличението от 900лв. по Отрасловото споразумение на синдикатите.

Пресцентър на община Казанлък

 

03.01.2004 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220