НОВИЯТ ЗАМ.-КМЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ ПОЛИТИКИ ПОЛУЧИ ПЪРВИТЕ СИ ЗАДАЧИ ОТ ОПЕРАТИВКАТА ПРИ КМЕТА

Новият заместник-кмет в Община Казанлък Ахмед Мехмед бе приветстван днес на оперативка на Кмета Галина Стоянова. Тя пожела на новия колега да направи по-пряк контакта с ресорите, за които ще отговаря и успешни резултати. Неговият ресор като заместник-кмет ще включва здравеопазване, социални дейности и спорт.

Новият ресор ще включва и организация и контрол върху здравните търговски дружества МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и ДКЦ „Поликлиника“ - Казанлък, училищното и детското здравеопазване, социалните дейности в домовете за стари хора, ЦНСТ и защитените жилища, социалните услуги и програми за лични помощи и спортните клубове. Промените се налагат предвид приетите и вече влезли в сила нови закони в сферата на социалната политика на държавата и произтичащите от тях нови ангажименти на общините.

За успех Ахмед Мехмед получи от Кмета на Казанлък значка – символ на града и си пожела да е част от още по-успешен мандат на Кмета Галина Стоянова. Новият заместник-кмет е познат сред обществеността като професионалист с опит в частния и публичния сектор, два мандата общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

Въпреки новите отговорности, числеността на Общинска администрация в Казанлък от 145 щатни бройки се запазва.

Пресцентър на община Казанлък

 

 

06.01.2004 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220