Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване за предоставяне на здравно-социалната услуга “Патронажна грижа“

Списък

на

кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите:

 

- Специалист „Здравни грижи“,

- Специалист „Социални дейности“

- Шофьор  

 

за предоставяне на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“

 

по обява със срок за кандидатстване 08.01.2020 г. и удължена до 15.01.2020 г. по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

1.      За длъжностите, обявени към проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ - Специалист „Здравни грижи“ – Медицинска сестра към услугата „Патронажна грижа“:

-          Виолета Вълчева;

-          Виолета Пеева;

-          Грозданка Ангелова;

-          Зара Йовкова;

-          Марийка Стоянова;

-          Мария Брайкова;

-          Калина Милева;

-          Неслан Хайрола;

-          Пенка Басанова;

-          Румянка Керанова.

 

2.      За длъжностите, обявени към проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ - Специалист „Социални дейности“ – Домашен санитар към услугата „Патронажна грижа“:

-          Айтен Огнянова;

-          Ася Дякова;

-          Атанас Атанасов;

-          Денка Домбова;

-          Димитър Пенев;

-          Златка Динчева;

-          Кера Минева;

-          Маргарита Жекова;

-          Мария Желязкова;

-          Мария Георгиева;

-          Минка Райнова;

-          Наталия Минчева;

-          Пламена Василева;

-          Радка Димитрова;

-          Райна Колева;

-          Сание Календерова;

-          Соня Фурнаджиева;

-          Софийка Чепишева;

-          Стефан Стойчев;

-          Стойна Дочева;

-          Татяна Попова;

-          Тюркян Чаушева;

-          Христина Ганчева;

-          Христина Щерева.

 

3.      За длъжностите обявени към проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ - „Шофьор“ към услугата „Патронажна грижа“:

 

-          Людмил Георгиев;

-          Петър Сунгуров.

 

Интервю/Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.01.2020 г. от 09:30 ч. в сградата на общинска администрация – гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, зала № 6.

 

Община Казанлък

 

  Изтегли Документ
публ. на 16.01.2020 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220