КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА ГОЛЯМО ДРЯНОВО И ГОРНО ИЗВОРОВО САМИ ДА ИЗБЕРАТ СВОЯ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова ще даде възможност на жителите на селата Голямо Дряново и Горно Изворово сами да предложат за назначаване кметски наместник на селото.

Общите събрания, съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и  местното самоуправление ще се проведат както следва:

  • 21 януари 2020 г., вторник, 17.00 часа в с. Голямо Дряново в читалището
  • 22 януари 2020 г., сряда, 17.00 часа в с. Горно Изворово в кметството.

През октомври миналата година жителите на двете села не избираха кмет на кметство, поради изискването на Изборния кодекс за населени места с по-малко от 350 жители да не се провеждат избори за кмет, а да се назначи кметски наместник от Кмета на Общината. Галина Стоянова дава това право на жителите на двете населени места сами да направят този избор. Тя посочи срок до 13 януари 2020 г. кандидатите за тази длъжност да подадат заявление-декларация в съответствие с чл.397 от Изборния кодекс.

Заявилите кандидатури за кметски наместник са:

  • за с. Голямо Дряново  - Миглена Петканова и Петьо Апостолов
  • за с. Горно Изворово – Бойка Боянова, Васил Корцанов и Теодора Рабошева.

 

17.01.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220