Списък на кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ за предоставяне на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“

 

Списък

на

кандидати, одобрени за заемане на длъжностите

 

- специалист „Социални дейности“;

- специалист „Здравни грижи“

- Шофьор

 

за предоставяне на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“

 

по обява със срок за кандидатстване 08.01.2020 г. и удължена до 15.01.2020 г. по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

1.      Kандидати за заемане на длъжността специалист „Социални дейности“ – Домашен санитар към услугата „Патронажна грижа“, преминали втори етап интервю/събеседване са:

1. Христина Ганчева – 15 т;

2. Минка Райнова – 14 т;

3. Туркян Чаушева – 14 т;

4. Айтен Огнянова – 14 т;

5. Софийка Чепишева – 13 т;

6. Маргарита Жекова – 13 т;

7. Ася Дякова – 13 т;

8. Райна Колева – 13 т;

9. Пламена Василева – 12 т;

10. Стефан Стойчев – 12 т;

11. Татяна Попова – 12 т;

12. Кера Минева – 11 т;

13. Христина Щерева – 10 т;

14. Мария Желязкова – 10 т;

15. Сание Календерова – 9 т;

16. Стойна Дочева – 9 т;

17. Радка Димитрова – 8 т;

18. Соня Фурнаджиева – 8 т;

19. Наталия Минчева – 7 т;

20. Денка Домбова – 7 т;

21. Атанас Атанасов – 6 т;

22. Мария Георгиева – 5 т;

23. Димитър Пенев – 4 т.

 

2.      Kандидати за заемане на длъжността специалист „Здравни грижи“ – Медицинска сестра специалист към услугата „Патронажна грижа“, преминали втори етап интервю/събеседване са:

1.      Зара Йовкова – 13 т;

2.      Марийка Стоянова – 13 т;

3.      Виолета Пеева – 12 т;

4.      Румянка Керанова – 11 т;

5.      Неслан Хайрола – 11 т;

6.      Грозданка Ангелова – 11 т;

7.      Калина Милева – 10 т.;

8.      Пенка Басанова – 10 т;

9.      Мария Брайкова – 9 т;

10.  Виолета Вълчева – 8 т.

 

3.    Kандидати за заемане на длъжността Шофьор към услугата „Патронажна грижа“, преминали втори етап интервю/събеседване са:

    1. Петър Сунгуров – 12 т;

    2. Людмил Георгиев – 11 т.

   

 

С одобрените кандидати предстои да бъдат сключени договори по реда на КТ.

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

  Изтегли Документ
публ. на 23.01.2020 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220