Местни избори 2023

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 - 2020 г.

Декларации по ЗПКОНПИ

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,ал.1,т.1

Декларация по чл.35,

ал.1,т.1 дата

на подаване

Декларация по чл.35,

ал.1,т.3

 

Старши експерт "Социални дейности" Златомир Христов

Изтегли

17.02.2020

Старши експерт "Социални дейности"

Мюрен Атанасова

Изтегли

17.02.2020

 

Реклама и дизайн в културата

Стела Радованова

Изтегли

24.02.2020

 

Старши експерт "Общинска собственост"

Евгения Андонова

Изтегли

01.04.2020

 

Младши експерт "Програми и проекти"

Кристина Георгиева

Изтегли

15.05.2020

 

Главен специалист "ОбС"

Дияна Станчева

Изтегли

26.05.2020

 

Младши експерт "Стратегическо планиране" Веселина Димитрова

Изтегли

15.06.2020

 

Началник отдел УППК Георги Русев Изтегли 29.06.2020  
Младши експер "Инвестиционни проекти" Вероника Кънева Изтегли 13.07.2020  
Началник отдел ТИКС Дойко Костадинов Изтегли 20.07.2020  
Старши експерт Общинска собственост Зина Трифонова Изтегли 20.07.2020  
Главен специалист Кратковременно паркиране Иван Димитров Изтегли 04.08.2020  
Младши експерт "Транспорт" Милена Нейчева Изтегли 18.08.2020  
Гл. специалист ОБС Таня Иванова Изтегли 28.08.2020  
Началник отдел "Култура и туризъм" Деница Димитрова Изтегли 28.08.2020  
Главен специалист КСПНА Нанчо Семерджиев Изтегли 16.09.2020  
Старши експерт "Общинска собственост" Тошка Тенева Изтегли 28.09.2020   

публ. на 10.02.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220