Местни избори 2023

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 - 2020 г.

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,

ал.1,т.2 дата

на подаване

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35,ал.1,т.4 от ЗПКОНПИ

Старши експерт "Социални дейности"

Златомир Христов

07.04.2020

Изтегли

 

Старши експерт "Социални дейности" Мюрен Атанасова 03.04.2020 Изтегли  
Реклама и дизайн в културата Стела Радонова 04.04.2020 Изтегли  
Старши експерт "Общинска собственост" Евгения Андонова 02.04.2020 Изтегли  
Младши експерт "Програми и проекти" Кристина Георгиева 29.05.2020 Изтегли  
Главен специалист "ОбС" Дияна Станчева 15.06.2020 Изтегли  
Младши експерт "Стратегическо планиране" Веселина Димитрова 01.07.2020 Изтегли  
Началник отдел УППК Георги Русев 10.07.2020 Изтегли  
Младши експерт "Инвестиционни проекти" Вероника Кънева   Изтегли  
Началник отдел ТИКС Дойко Костадинов 12.08.2020. Изтегли  
Старши експерт "Общинска собственост" Зина Трифонова 31.08.2020 Изтегли  
Главен специалист Кратковременно паркиране Иван Димитров 24.09.2020 Изтегли  
Младши експерт "Транспорт" Милена Нейчева 18.08.2020 Изтегли  
Гл. специалист ОБС Таня Иванова 24.09.2020 Изтегли  
Началник отдел "Култура и туризъм" Деница Димитрова 05.05.2020 Изтегли  
Главен специалист КСПНА Нанчо Семерджиев 05.10.2020 Изтегли  
Старши експерт "Общинска собственост" Тошка Тенева 16.10.2020 Изтегли  

 

публ. на 10.02.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220