Списък на кандидатите преминали втори етап - интервю-събеседване за заемане на длъжностите “Диспечер“ и “Счетоводител“ по проект “Патронажна грижа в община Казанлък“

 

Списък

на

кандидатите, преминали втори етап – интервю/събеседване

за заемане на длъжностите „Диспечер“ и „Счетоводител“

 

по обява със срок за кандидатстване 01.11.2019 г. по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

 

1.      Одобрени кандидати за заемане на длъжността „Счетоводител“ на услугата „Патронажна грижа“ са :

-          Райна Пейчева Атанасова;

 

2.      Одобрени кандидати за заемане на длъжността „Диспечер“ на услугата „Патронажна грижа“ са:

-          Десислава Лалева Минкова;

 

С одобрените кандидати предстои да бъдат сключени договори по реда на КТ.

 

Ръководител на услуга „Патронажна грижа“

05.11.2019 година

Списък на одобрените кандидати

публ. на 27.02.2020 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220