КМЕТЪТ НА КАЗАНЛЪК С КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ

Кметът на Казанлък Галина Стоянова докладва всички предприети мерки до момента на Общинския кризисен щаб по време на заседанието на Общинския съвет. Тя предложи конкретни мерки за бизнеса и социално слабите граждани, необходими при усложняване и удължаване на извънредното положение, а именно:

1. Изготвяне на списъци с граждани в невъзможност да финансират първостепенните си нужди, и гласуване на еднократни помощи; 

2. Такса битови отпадъци за търговските фирми да се изчислява пропорционално на работещите месеци; 

3. Патентният данък да се заплаща само за месеците, в които търговецът е работил в годината; 

4.Да се приеме 5% намаление на данъците на физическите лица да важи не само до 30 април, а за цялата година; 

От 13 март 2020 г. е спряно начисляването на тротоарно право за търговците.  

Мерките ще се въведат след обсъждане и приемане от Общинския съвет!

 

 

23.03.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220