ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В КАЗАНЛЪК ПОЛУЧИХА БЕЗПЛАТНИ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ

 "БЕЗПЛАТНИ МАСКИ ВЕЧЕ СА РАЗДАДЕНИ НА всички общински ДРУЖЕСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.” Това обяви днес зам.-кметът на Община Казанлък и член на Общинския оперативен щаб Ахмед Мехмед.

Търговската мрежа на територията на общината Е ОБЕЗПЕЧЕНА със защитни маски, след като редица фирми вече шият и предоставят различни видове. Такива могат да бъдат намерени не само в аптеките.

КОНТРОЛЪТ в община Казанлък по спазване на мерките в борбата с разпространението на коронавирус – COVID-19, е обезпечен с екипи от: полицаи, общински служители, доброволци, и с подкрепата на пожарникари. Всеки казанлъчанин, който иска да се присъедини към тях, може да го направи чрез денонощния спешен тел. на Общината: 0700 400 56.

КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЕКИПИ от общински и полицейски служители ИЗВЪРШВАТ НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ.

Казанлъшкият оперативен щаб БЛАГОДАРИ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ, които от първия ден на извънредното положение неуморно работят в подкрепа на  борбата с COVID-19.

ОБЩИНСКИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ НАПОМНЯ, че на територията на цялата страна е в сила действащата нормативна уредба. Ето какво казва тя:

Закон за административните нарушения и наказания

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 11 от 1998 г.) Който не изпълни или наруши законно разпореждане, заповед или наредба на орган на властта, включително във връзка със стопанските мероприятия на държавата, се наказва с глоба от 2 до 50 лева.

Закон за здравето

Чл. 209а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) (1) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв.

(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.


v

 

публ. на 31.03.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220