ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРЕДЛАГА ПАКЕТ ОТ РЕАЛНИ АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

Предстои гласуването им от Общинския съвет до 15.04.2020 г.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заедно с икономическия си екип, юристи и финансисти от водещи местни предприятия изготвиха пакет от реални антикризисни мерки, с които да подпомогнат социалнослабите граждани и местния бизнес да преодолеят създалата се икономическа ситуация в следствие на борбата с разпространението на коронавирус - COVID-19. Предстои до 15-ти април Общински съвет – Казанлък да се произнесе по пакета от мерки, а именно:

-        Да бъдат закупени 3 респираторни апарата – един със средства от бюджета на Общината и два – от дарителската сметка, както и 5 апарата за дистанционно проследяване на пациенти „Чек Поинт-Кардио”;

-        Финансово подпомагане на персонала в Инфекциозното отделение по време на работата им с пациенти с COVID-19 с по 1000 лв. месечно към работните им заплати. Осигуряване на храна и настаняване на същия персонал в общински жилища за периода на карантината, като средствата от издръжката на общинска администрация. Настаняването в общински жилища за периода на карантина е желание на някои от екипите при работата им със заразени пациенти с коронавирус, като така да осигурят по-голяма безопасност на своите семейства;

-        Еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за лицата от следната целева група: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които отглеждат децата си без каквито и да било доходи от Бюро по труда или социално подпомагане по време на извънредното положение, по одобрена процедура от Общинския съвет и след проверка от дирекция „Социално подпомагане”. Мярката не се отнася за лица, които получават социална помощ или някакво обезщетение;

-        Освобождаване от наемни вноски и такси за тротоарно право от 01.04.2020 г. на наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения /кафеавтомати/,  спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, басейни и пазари, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение срещу предоставяне на декларация и служебна проверка за упражняване на дейност;

-        Да се удължи срокът до 30 юни 2020 г. за ползване на 5 % отстъпка от дължимата от физически и юридически лица такса битови отпадъци;

-        Патентния данък да бъде преизчислен за времето на извънредно положение, за периода, в който не е извършване дейност, като налогът се възстанови пропорционално (чл.61л. от ЗМДТ);

-        Юридическите лица с Разрешителни за водоползване на минерална вода за хотели, обществени бани и басейни да бъдат освободени от заплащане на годишно заявеното водно количество, пропорционална на периода на извънредно положение;

-        За юридическите лица, които бяха засегнати от Заповедта за извънредното положение на 13 март - хотели, ресторанти, кафе-аперативи, атракциони, игрални зали, гарнизонен стол и заведения тип-бистро, предлагаме Общинският съвет да обсъди освобождаването им от Такса битови отпадъци за месеците април и май от извънредното положение, в които не работят по никакъв начин.

Извънредното положение е динамично и трудно подлежи на прогноза, затова и мерките, които предлагаме, съзнаваме, че са динамични и ще се анализират във всеки един етап от него и след отпадането му. 

Общата прогнозна сума за покриване на пакета от антикризисни мерки от бюджета на Община Казанък възлиза на 248 800 лева, като в нея не са включени средствата от търговските обекти при евентуалното им двумесечното им освобождаване от такса „битови отпадъци”, след решение на Общинския съвет. Средствата могат да бъдат осигурените от: фонд „Резерв” съгласно Закона за защита при бедствия, предвидената субсидия към фондация „Чудомир” за „Чудомирови празници”, както и от културния, международния и туристически календари на Община Казанлък.

Продължава доставката на храна и медикаменти до домовете на нуждаещите се казанлъчани (възрастни, самотноживеещи и/или болни хора, както и такива под карантина). До момента от тази услуга са се възползвали 59 лица. Продължава и доставката на топъл обяд безвъзмездно на 40 лица, храна и патронажна грижа на 343 лица и храна за Дневен център за стари хора – 24 лица. Услугата се извършва от общинското звено „Социален патронаж“, като за месец април и май ще се увеличи броят на нуждаещите се от услугата „топъл обяд“ на 200 души, а на патронажната услуга - с 245 души, чрез целевите средства, които Правителството допълнително насочва.

Благодарение на желанието на казанлъчани да даряват, бе създадена хранителна банка в Детска млечна кухня, като отзовалите хранителни вериги са: „Билла”, „Лидл”, магазини „Казанлък” и „Кристи”, „ФИЛЧЕВ хляб”, „РОЗОВО хляб”, „Арсенал” АД, както и физически лица.  До този момент са закупени и предоставени на социалните служби, домовете за стари хора, в населените места и храмове на територията на община Казанлък 3 300 броя защитни маски за многократна употреба. Дарени са други 3 500 маски, 150 л. спирт. Закупени са 6 тона дезинфектант, като в допълнение на голяма част от домоуправителите на жилищни кооперации вече са предоставени дезинфектанти.

публ. на 07.04.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220