ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е ОДОБРЕНА ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА ЗА ТОПЪЛ ОБЯД

ОЧАКВА СЕ УСЛУГАТА ДА ЗАПОЧНЕ НА 1 МАЙ

Одобрено е проектното предложение, с което Община Казанлък кандидатства по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Очаква се проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък“ да започне на 1 май 2020 г., за период от 33 работни дни. Проектът ще надгради и разшири обхвата на действащия до края на месец април проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Максималният брой потребители, които могат да се включат в услугата е 200 човека. Те трябва да попадат в следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни хора над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в следствие на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Приготвената топла храна за обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт. Тя ще се доставя ежедневно до дома на хората, включени в проекта от понеделник до петък. Потребителите на услугата ще могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, под формата на пазаруване на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства, различни от тези по програмата.

Възможностите за включване на нуждаещите се лица в проекта ще се извършва на база на получена информация от:

  •  Регионална здравна инспекция – Стара Загора и от общопрактикуващите лекари на територията на общината за лицата, които са поставени под задължителна карантина;
  • сигнали от жители на община Казанлък;
  • разкритата с цел превенция на разпространението на COVID-19 телефонна линия 0700 400 56, на която 24 часа в денонощието се приемат заявки за нуждаещите се лица  (лично от тях или техни близки и познати)  – възрастни хора над 65 години, лица с увреждания, самотноживеещи и/или боледуващи жители на община Казанлък, за доставка на хранителни продукти, топла храна и медикаменти;
  • Домашен социален патронаж, гр. Казанлък;
  • кметовете на кметства и кметските наместници на населените места в община Казанлък.

Дейностите по проекта ще се изпълняват от „Домашен социален патронаж“, гр. Казанлък. Информация и/или заявка за включване в проекта може да бъде подавана на следните телефони: 0884 600 281, 0431 98 285, както и на ел. поща dspkz@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Община Казанлък ще извършва проверка относно допустимостта на лицата, по отношение на изискването за нисък доход под линията на бедност, определена за страната, чрез наличната база данни в Общинска администрация и чрез базата данни на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък.

Министърът на труда и социалната политика утвърди Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ във връзка със създалата се ситуация от разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната. Тя е финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП) и е част от пакета мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани, в условията на извънредната ситуация. Общият размер на финансирането на Община Казанлък по настоящия проект е 19 140 лв. Социалната услуга ще продължи не по-късно от 19.06.2020 година.

 

Пресцентър на Община Казанлък

 

публ. на 24.04.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220