ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗПЛАТИ ПЪРВИТЕ ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Община Казанлък вече изплати първите еднократни помощи в размер на 250 лева на одобрените лица, подали заявление за нуждата от такава в периода на извънредното положение, въведено в страната от 13 март т.г. Мярката бе предложена от кмета на града Галина Стоянова и гласувана на заседание на Общинския съвет на 15 април т.г.

Лицата, които получиха еднократната помощ, трябваше да отговарят на определени изисквания, като това да са самотноживеещи възрастни хора с доход или пенсия до размера на минималната такава, и/или родител, сам отглеждащ детето/децата си, без всякакви доходи. Списъкът с лицата, отговарящи на изискванията по процедурата, вече е качен в интернет страницата на общината: https://www.kazanlak.bg/cat-644.html.

Изплатена е и друга еднократна помощ в размер на 400 лева по реда на Наредба 17, а именно за направени разходи по скъпоструващо лечение, което не се финансира или частично се финансира от Здравната каса и се заплаща от пациентите. Сформираната в Община Казанлък комисия е разгледала заявленията и на граждани, пострадали от природно бедствие или друго през последната една година. На нуждаещите се лица също е изплатена помощ от 400 лева.

Предстои на 5 май т.г. да се проведе заседание и на третата сформирана комисия, която ще разгледа постъпилите заявления от спортните клубове за включването им в разпределяне на субсидията за тях. Едва след това ще бъде изплатен и първият транш от субсидията.

През последните дни Община Казанлък получи нови дарения на предпазни маски и защитни облекла в борбата с covid-19. Сред дарителите са: побратименият на Казанлък град Дзинан, консулът на Република Турция в Пловдив, „България-К”. По информация на Общинския оперативен щаб получените дарения ще бъдат раздадени на: Инфекциозното отделение към МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, РУ на МВР, Службата по пожарна безопасност, домовете за възрастни хора, социалните домове, центровете за настаняване в община Казанлък.

 

публ. на 30.04.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220