ОДОБРЕНИ СА ПЪРВИТЕ 11 НОВОРОДЕНИ ДЕЦА ЗА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

11 казанлъшки семейства бяха одобрени за еднократна помощ от Община Казанлък за новородено дете, от постъпили общо 12 заявления. Нарочна комисия, сформирана със Заповед на Кмета, разгледа първите заявления – декларации, подадени до 15 април 2020г., за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени деца в размер на 500лв., под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни за бебета на територията на община Казанлък.

В изпълнение на поетите ангажименти към младите семейства, Кметът Галина Стоянова предложи, а Общински съвет – Казанлък – прие, на редовна сесия през месец март т.г., Наредба № 17 за реда и условията за отпускане  на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък. Така, считано от 13.04.2020 г., за всяко дете, родено от 01.01.2020 г. до края на годината, родителите могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ.

Още при встъпването си в трети мандат кметът на община Казанлък Галина Стоянова обяви, че във фокуса на нейната визия за развитие на Общината ще бъдат по-социални политики. Тогава тя заяви, че целта на по-социалните мерки е поощряване на раждаемостта, задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, образованите млади семейства да останат да живеят и работят в община Казанлък и да бъдат привличани нови млади хора.

Младите семейства могат да кандидатстват за еднократната финансова помощ през цялата година, ако отговарят на условията, публикувани на сайта на Общината тук: https://www.kazanlak.bg/page-9668.html

 

 

 

12.05.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220