Одобрени семейства за получаване на еднократна финансова помощ под формата на ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни

подали заявления до 14 април 2020 г.:

 1. Мария Досева и  Тодор Катеров за дъщеря им Антония Катерова
 2. Бинка Хунева и Росен Колев за сина им Божидар Колев
 3. Стоянка Колева и  Найден Колев за сина им Илиян Колев
 4. Биляна Докова и Стефан Доков за сина им Красимир Доков
 5. Мариана Касакова и  Радослав Низамов за дъщеря им Никол Низамова
 6. Росица Пиргова и  Христо Пиргов за сина им Самуил Пиргов
 7. Павлина Иванова и  Бойко Иванов за сина им Симеон Иванов
 8. Евгения Костова и  Иван Балабанов за сина им Стефан Балабанов
 9. Анелия Тодорова и  Нестор Несторов за сина им Теодор Несторов
 10. Кристина Бойчева и Митко Бойчев за дъщеря им Теодора Бойчева
 11. Тихомира Драганска и Диян Тенев за дъщеря им Яна Диянова Тенева

 

Семейства, получили отказ за получаване на еднократна финансова помощ под формата на ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, подали заявления до 14 април 2020 г.:

 1. Даяна Сойтариева - Радкова и Дончо Радков за сина им Калоян Радков

 

Мотив: заявителите не отговарят на изискването на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 17 на ОбС - Казанлък за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък, съгласно което за получаване на финансова помощ, към момента на раждане на детето следва и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението.


 

публ. на 13.05.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220