ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РАЗШИРЯВА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА“

Община Казанлък е одобрена и получи финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 за разширяване обхвата на проект „Патронажна грижа в Община Казанлък“. Допълващата услуга се изпълнява по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Така социалната услуга, която до сега Община Казанлък предоставяше на Горещия телефон на Общината 0 700 400 56 за доставка на храна и лекарства на възрастни и самотноживеещи хора ще продължи до края на каледнарната 2020 г. и ще обхване много повече нуждаещи се по населените места в общината.

 В рамките на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, Община Казанлък предоставя услуги по домовете на 245 потребителя от допустимите целеви групи както следва: възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина и за които има необходимост от предоставянето на подобни почасови услуги

Общият размер на осигуреното финансиране е 392 411,60 лв., което ще даде възможност за качествена грижа към застрашените в най-голяма степен жители на община Казанлък, в условията на наложената социална изолация заради  COVID-19.

 

 

14.05.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220