ОТ ПЕТЪК ЗАПОЧВА ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ И ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

            На 29 май 2020 г., петък,  започва електронният прием на деца в подготвителни групи и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2020/2021 година, съгласно утвърден със заповед на кмета на общината график на дейностите.

            От 29 май до 8 юни, включително, родителите могат да подават заявления за първо класиране онлайн на https://school.kazanlak.bg  за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 - за подготвителни групи в училищата. Резултатите ще бъдат обявени на 11 юни, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 12.06.2020 г. до 17.06.2020 г., включително.  Изключение правят дните 15 и 17 юни, тъй като, съгласно Заповед на МОН, те са определени за провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ и по математика и тогава външни лица няма да бъдат допускани в училищата. Вместо тях, директорите ще създадат организация, при необходимост, записването да стане през почивните дни - на 13 и 14 юни.

            Освен това, записването може да се осъществи и онлайн, като родителите предоставят необходимите документи сканирани на имейла на училището, в което децата са класирани. Имейлите може да намерите на специализираната страница за електронен прием в раздел „Училища“, както и на сайта на всяко училище.

            Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, приканваме всички родители да регистрират онлайн заявленията на своите деца за кандидатстване в първи клас и подготвителна група в училищата. За родителите, които евентуално няма да се справят с попълване на електронния формуляр, директорите на училищата ще съдействат за извършване на регистрация на място, като създадат необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки и за недопускане струпването на родители в училището. Същият подход ще бъде приложен и при записване на децата след обявяване на класиранията, при спазване на всички противоепидемични мерки и указания на Министерство на здравеопазването.

            От 19 до 22 юни, включително, е срокът за кандидатстване за II-ро класиране, на 25 юни ще бъдат обявени  резултатите, а срокът за записване е от 26 до 29 юни, включително.

            Срокът за кандидатстване за III-то класиране е от 01 юли до 04 юли, включително. Класирането ще бъде обявено на 6 юли, а записването ще бъде от 7 до 8 юли, включително.

            Пълният график за прием в училищата може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Образование и стратегическо планиране“ – „Образование“ – „Училища“, както и на https://school.kazanlak.bg  за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училища. На посочените страници е достъпна и Системата от правила за прием, организацията и критериите за електронен прием в подготвителни групи и първи клас в общинските училища на територията на община Казанлък.

            И тази година предимство получават деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, за което кандидатстват, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Те автоматично се разпределят в първа група.

            Обръщаме внимание на родителите, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането.

            Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училищата в  гр. Казанлък, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи полученият вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

 

27.05.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220