ПРАВА ЗА ПРАЗНИК / ФЕСТИВАЛ НА РОЗАТА ИМА ЕДИНСТВЕНО ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ТЕ СА ЧУДЕСНА ТРАДИЦИЯ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПОРОЧАВАНА

Във връзка с публикации, опетняващи репутацията на oбщина Казанлък и институцията на Кмет на Община и компрометиращи най-значимото събитие за годината в региона – Празника на Розата, уведомяваме гражданите на община Казанлък, че съгласно влезли в законна сила Решения на Патентното ведомство на Република България от 2016 г., марката „Празник на розата” на Община Казанлък е прогласена за общоизвестна марка за услугите, свързани с организирането на празници, фестивали и всякакви събития.

Това означава, че никой друг, освен Община Казанлък не може да притежава „Празник на розата” за тези услуги и да организира такива събития. На основание същите тези Решения, Общината има право да забрани на всички, в т.ч. и на други общини, да организират празници, фестивали и други с наименованието „Празник на розата”. Въпреки това, нито Община Казанлък, нито Кметът на Общината, са се възползвали от това си право и в нито един момент не са саботирали събитията на други общини в региона.

На 03.04.2014 г. физическото лице И.П.Ц от гр. Гурково, подаде в Патентното ведомство на Република България две заявки за регистрация на марки „Празник на розата” и „Фестивал на розата”. Веднага след публикуването на двете заявки, община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова, предприе необходимите мерки за защита правата на Общината срещу противоправното поведение на лицето и подаде опозиции против регистрацията на двете марки. На 30.11.2016 г., наред с прогласяването на „Празник на розата” за общоизвестна марка, Патентното ведомство забрани на Иван Петров Цонев да регистрира марки „Празник на розата” и „Фестивал на розата” за организирането на каквито и да e събития, идентични или сходни с провежданите от община Казанлък инициативи, известни като Празник на розата.

Празникът/фестивалът на розата е една чудесна традиция, която не следва и не може да бъде опорочавана от публикации или недобросъвестни регистрации от страна на частни лица. Дружеството „Вис Виталис – Самарски и сие” СД също няма право да използва „Празник на розата” и „Фестивал на розата” за организирането на каквито и да е събития, идентични или сходни с провежданите такива от община Казанлък.

Кметът на Общината Галина Стоянова изказва своето изрично становище, че Празникът / Фестивалът на розата представляват дългогодишни традиции в региона и могат да принадлежат само и единствено на институциите на местната власт. Следвайки този принцип, Кметът Галина Стоянова е защитила интересите на Общината със законоустановени средства, в резултат на което, още през 2016 г., Община Казанлък е получила решения, с които е защитила правата си по отношение на марките „Празник на розата” и „Фестивал на розата”.

15.06.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220