ЗАПОЧВА СЪЩИНСКАТА РАБОТА ПО РЕМОНТА НА НАДЛЕЗ „КАТЕКС“

Тази седмица ще започне съществената част от работата по ремонта на надлез „Катекс“. Дейностите на този етап от строително-монтажните работи предвиждат изграждане на скеле под конструкцията на пътното съоръжение, монтаж на повдигателни устройства, с което започва технологичният процес по повдигане на гредовите скари, освобождаване на подвижните лагери и тяхната подмяна. Ремонт ще бъде извършен и на неподвижните лагери. Ще бъде извършена обработка на бетоновите повърхности на конструкцията, включително обмазването им срещу карбонизация.

През месец юли надлезът бе почистен по цялата дължина от близо 600 метра от асфалтови настилки, изравнителен бетон, хидроизолация и др. Частично бяха обработени и дилатационните фуги.

На следващ етап ремонтните дейности предвиждат:

- монтиране на отводнителните системи, парапети и стоманените предпазни огради;
- изграждане на тротоари, изравнителни бетонови пластове, монтаж на дилатационните фуги, полагане на асфалт;
- полагане на хоризонтална маркировка и поставяне на пътни знаци;
- реконструкция на уличното осветление и други дейности.

Надлезът остава обезопасен с мрежи, преминаването в зоната около съоръжението е нежелателно за безопасността на гражданите!

 

13.07.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220