НОВ ФИЛИАЛ НА „ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ“ В ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

Младите родители в село Горно Черковище вече имат директен достъп до услугите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ с разкриването на новия филиал на място в селото.

Съвместно със Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък Общината обнови помещението в сградата на бившата детска ясла в населеното място. Така бяха създадени условия родителите да могат всеки ден да получават разнообразна и здравословна храна за своите деца до 3-годишна възраст.

Предоставянето на още по-достъпна и качествена храна за децата е естествено продължение на по-социалните политики, заявени от Кмета Галина Стоянова при встъпването й в трети мандат. През септември 2019 г. тя предложи на Общински съвет – Казанлък и бе взето решение за разкриване на новия пункт на Детската кухня.

Облекченията за младите семейства и задържането им в региона чрез осигуряване на здравословна жизнена среда е сред основните приоритети в политиките на Кмета на Община Казанлък и нейния екип.

 

Пресцентър на община Казанлък

 

 

21.07.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220