РЕШЕНИЕ № 690
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 23.06.2011 г., Протокол № 47
(Изм. с Решение № 695/11.07.2011 г.)
 

 
Относно: ОС_3762/07.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на оценка за ОПС върху имоти - общинска собственост и учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти.

Изтегли решението и приложението

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220