Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ № 695
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 11.07.2011 г., Протокол № 48
(Изм. с Решение № 714/10.08.2011 г.)


 
Относно: 2. ОС_3891/ 05.07.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно учредяване на право на строеж за построяването на енергийни обекти, чрез изменение на Решение № 690/230.06.2011 г. на ОбС.Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220