РЕШЕНИЕ
№ 1298
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3703/20.04.2015 - Доклад от Моника Динева - Зам.-председател на групата съветници от БСП с проект за решение относно Вписване в почетната книга на град Казанлък.

Мотиви: По повод предстоящия празник на Казанлък 2015 г., на основание чл. 65 т.2 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, след проучване на общественото мнение, Моника Динева предлага за изключителният принос в развитието на образованието, за високите педагогически постижения, за всеотдайната работа с децата и развитие на техните дарби, за дългогодишната обществено-полезна дейност, да бъдат удостоени с вписване в почетната книга:

Рени Генчева Червенкова – Директор на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм гр. Казанлък. Трудовата й дейност е осъществена изцяло в сферата на образованието. Благодарение на професионализма и отдадеността й в работата, променя ръководеното от нея училище, от специализирано за подготовка на кадри за текстилната промишленост се специализира и в сферата на туризма, като постоянно се разширява спектъра на професиите, които се изучават. Червенкова участва и печели проекти по Европейски програми.

Елена Виталиевна Юлиянова работи в СОУ „Екзарх Антим I“, преподавател е и в Школа по изкуства „Емануил Манолов“, при НЧ „Искра-1860“. Със своите забележителни преподавателски умения, налага казанлъшката клавирна школа сред музикалната общност в България. Тя не само открива талантливи млади пианисти, но и успява да ги превърне в майстори на клавирното изкуство. Над 1700 са наградите на талантливите възпитаници, нейните ученици са участвали в редица национални и международни конкурси в чужбина, на които са печелели призови места. За дългогодишната си цялостна високо професионална дейност в системата на просветата през 2007 г. е удостоена с почетното отличие на Министерство на образованието и науката – „Неофит Рилски“.

Стефка Петкова Денева – основава Вокална студия „Искрица“, която през настоящата година ще чества своя 20 годишен юбилей. Под нейно ръководство израстват стотици млади таланти в певческото изкуство, които завоюват призови награди в редица национални и международни музикални конкурси. От 2005 г. Стефка Денева е диригент на Детско-юношески хор „Искра“. Творческия процес, на който е посветила своя живот е модел за последователност, отговорност и всеотдайност на педагог и диригент.

Костадинка Пеева Димитрова – председател на Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ от 25 години, потомка на бежанци от Одринска Тракия. Костадинка Димитрова отдава дълги години от живота си на активна обществено-организационна дейност. Тя е пазител на българския дух и любовта към България. Със своята дългогодишна дейност успява да съхрани жива история, да предаде своя жар, плам и любов на бъдещите поколения, които да не забравят съдбата на хилядите бежанци от Одринска и Беломорска Тракия. За всеотдайната си учителска дейност е отличена с медали – „Трудово отличие“ и „Кирил и Методий“. Носител е на най-високото тракийско отличие – златен медал – „Капитан Петко войвода“ I и II степен.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 32 във връзка с чл. 33, т.2, чл. 36, ал. 1 и чл. 64 във връзка с чл. 65 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

  1. Удостоява с вписване в Почетната книга на град Казанлък – Рени Генчева Червенкова.
  2. Удостоява с вписване в Почетната книга на град Казанлък – Елена Виталиевна Юлиянова.
  3. Удостоява с вписване в Почетната книга на град Казанлък – Стефка Петкова Денева.
  4. Удостоява с вписване в Почетната книга на град Казанлък – Костадинка Пеева Димитрова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и лицата по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За”  32. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220