РЕШЕНИЕ
№985
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2359/15.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разчет за местни дейности за 2023 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: “I. В разчета на инвестиционната програма – „текущи ремонти Приложение №12“ на Община Казанлък са заложени средства за „Асфалтиране на улици по населени места след Решение на ОБС“,  „Ремонт на тротоари в Община Казанлък“ и „Ремонти по населени места“.

 

След събиране на предложения от кметове по населени места и кметски наместници, Ви предлагам следните обекти:

 

ОБЕКТ

Средства

1

Осветление на централна част с. Бузовград.

17 000 лв.

2

Ремонт на санитарен възел Здравна служба Крън.

  8 925 лв.

3

Ремонт фасада НЧ "Цвятко Радойнов" Крън.

20 027 лв.

4

Ограда за гробищен парк гр. Шипка.

43 000 лв.

5

Изграждане  парк -Черганово - северен - Беседка .

  3 700 лв.

6

Изграждане на Детска площадка в централната част на с. Ясеново .

26 000 лв.

7

Проект за пристройка стадион с. Розово.

  1 020 лв.

8

Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране.

83 000 лв.

9

Ремонт кметство Голямо Дряново.

60 000 лв.

10

Асфалтиране на централна част с. Г. Изворово.

30 000 лв.

11

Асфалтиране на улица в кв. "Средно Изворово" в с. Долно Изворово.

21 000 лв.

12

Асфалтиране на ул. "Потокът" в с. Енина.

43 000 лв.

13

Асфалтиране на ул. "Пролет" в с. Енина.

33 000 лв.

14

Частично асфалтиране на ул. "Братан" в гр. Крън.

31 000 лв.

15

Асфалтиране на ул. "Илинден" в с. Хаджидимитрово.

31 000 лв.

16

Асфалтиране на ул. "Бузлуджа" в с. Хаджидимитрово.

12 000 лв.

17

Частично преасфалтиране на ул. "Бъдеще" в с. Дунавци.

22 000 лв.

18

Асфалтиране на ул. "Рила" в с. Черганово.

34 000 лв.

19

Асфалтиране на ул. "Опълченска" в с. Овощник.

17 000 лв.

20

Асфалтиране на ул. "Пирин" - I етап в с. Овощник.

34 000 лв.

21

Асфалтиране на ул. "Житен клас" - I етап в с. Ръжена.

39 000 лв.

22

Асфалтиране с. Шейново.

61 000 лв.

23

Ремонт на тротоари по бул. "Освобождение" в с. Розово .

65 000 лв.

24

Тротоар от бехатон в центъра на с. Бузовград.

35 000 лв.

25

Бордюри и чакълиране на ул. "Дунав" в с. Кънчево.

36 000 лв.

26

Бордюри и чакълиране на ул. "Бели бряг" в с. Средногорово.

   8 000 лв.

27

Поставяне на бордюри и чакълиране на ул. "Първи май" в с. Горно Черковище.

44 000 лв.

28

Поставяне на бордюри на част от ул. "Борис Митев" в гр. Крън.

13 000 лв.

29

Тротоари на ул. "Цвятко Радойнов" в гр. Крън.

32 000 лв.

30

Поставяне на бордюри на част от ул. "Единство" в с. Хаджидимитрово.

   8 000 лв.

31

Ремонт на тротоар на ул. "Васил Априлов" в гр. Казанлък.

12 000 лв.

32

Тротоарни настилки в УПИ II-за жилищно строителство в кв.170 /зад ДСК/ в гр. Казанлък

88 000 лв.

33

Ремонт на тротоарната настилка пред Райфайзен банк в гр. Казанлък.

45 938 лв.

 

 

1 057 610 лв.

 

 

II. След сключване на договор за асфалтиране на улици успоредно с ВИК, Ви предлагам следните нови обекти и промяна на средствата по преходни обекти от 2022 година:

 

ОБЕКТ

План било

План става

1

Асфалтиране на  ул. "Преображение" гр. Казанлък, 641 кв.м.

56 000 лв.

70 000 лв.

2

Асфалтиране на  ул. "Георги Кондолов", гр. Казанлък, 810 кв.м.

50 000 лв.

55 000 лв.

3

Асфалтиране на  ул. "Батак", гр. Казанлък, 1272 кв.м.

66 000 лв.

85 000 лв.

4

Асфалтиране на  ул. "Битоля", гр. Казанлък, 660 кв.м.

30 000 лв.

40 000 лв.

5

Асфалтиране на  ул."19 февруари" южно от ОУ Кулата , гр. Казанлък, 763 кв.м.

48 000 лв.

55 000 лв.

6

Асфалтиране на  ул. "Свобода", гр. Казанлък, 760 кв.м.

70 000 лв.

80 000 лв.

7

Асфалтиране на ул. "Цар Петър" от ул. "Ал. Стамболийски" до ул. "Витоша" гр. Казанлък,582 кв.м.

38 000 лв.

45 000 лв.

8

Асфалтиране на  ул. "Мусала", гр. Казанлък - 1620 кв.м.

101 257 лв.

95 865 лв.

9

Асфалтиране на ул. "24-ти август" от ул. "Витоша" до ул. "Кайнарджа"

72 000 лв.

90 000 лв.

10

Асфалтиране на  ул. "Арда", гр. Казанлък - 305 кв.м.

21 000 лв.

25 000 лв.

11

Асфалтиране на алея северно от жил. блокове на бул. "Ал. Батенберг" №113,115,117 и 119 /локално платно/ 1898 кв.м.

0 лв.

95 000 лв.

12

Асфалтиране на ул. "Капитан Петко Войвода" от ул. "Илинден" на север до бул. "Ал. Батенберг" №113 - 804 кв.м.

0 лв.

45 000 лв.

13

Асфалтиране на алея северно от жилищни блокове на ул. "Илинден" 14 и 16  1096  кв.м.

0 лв.

55 000 лв.

14

Асфалтиране на междублоково на ул. "Цар Иван Шишман" бл.19,21 и 23 -  1638 кв.м.

0 лв.

85 000 лв.

15

Асфалтиране на ул. "Максим Горки" 334 кв.м.

0 лв.

27 000 лв.

16

Асфалтиране на ул. "Никола Самев" - 420 кв.м.

0 лв.

35 000 лв.

17

Асфалтиране на ул. "Трапезица" източен участък от бул. "Никола Петков" до ул. "Тулово" - 488  кв.м.

0 лв.

40 000 лв.

18

Асфалтиране на ул. "Преслав" 1087 кв.м.

0 лв.

70 000 лв.

19

Асфалтиране на ул. "Софроний Врачански" от ул. "Съединение" до ул. "Москва" - 478 кв.м.

0 лв.

45 000 лв.

 

 

552 257 лв.

 1. 137 865 лв.
 

 

III. В разчета на инвестиционната програма – текущи ремонти в Приложение №12 Ви предлагам да бъдат заложени и тази година средства за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в размер на 250 000 лева.

 

IV. Предлагам Ви закупуване на имот ПИ №149 в с. Хаджидимитрово с пазарна оценка 61 100 лева. Имота се намира на центъра на населено място и идеята за неговото закупуване е разширяване на площада и  автоспирката. 

Средствата в размер на 1 954 318 лв. по т. I, II, III и IV могат да бъдат компенсирани от:

 • Отпадане на обект „Асфалтиране на улици по населени места след Решение на ОБС“ за 324 000 лв.;
 • Отпадане на обект „Ремонт на тротоари в Община Казанлък“ за 324 000 лв.
 • Отпадане на обект „Ремонти по населени места“ за 107 000лв.
 • Намаление на плана на обект „Асфалтиране на ул. "Средна гора" в с. Бузовград , 1300 кв.м.“ от 43 899 лв. на 43 880 лв.
 • Отпадане на обект „Организация на движението на моста на път I5 Габрово - Стара Загора“ със сумата от 39 967 лв.;
 • Намаление на плана на обект „ Ремонт на седящи места Стадион Севтополис“ от 70 000 лв. на 50 000 лв.
 • Намаление на плана на обект „Асфалтиране на улици след подмяна на ВИК“ от 1 289 656 лв. на 150 324 лв.

 

V. Във връзка с изпълнение на обект „Основен ремонт на културно художествен център „Ахинора“ към ХГ Казанлък“ са необходими допълнителни средства в размер на 6 424 лева за СМР и 1 284 лева за мълниезащита.

 

VI.  Поради недостиг на средства на обекти с източник на финансиране „ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ“ (Приложение №11), Ви предлагам следното изменение:

 

Предложение за изменение/добавяне на ОБЕКТИ със средства Целева субсидия за 2023 година

План било

План става

Проектиране и изграждане на междублоково пространство ж.к. Изток, бл. 12

40 197 лв.

19 848 лв.

Проектиране и изграждане на междублокови пространство Тюлбенска №53

52 397 лв.

31 852 лв.

Проектиране и изграждане на междублокови пространство ж.к. Изток блок 5 и 6

51 197 лв.

136 617 лв.

Изграждане на продължение на пешеходната зона до ул. "Скобелев", в т.ч. и проектиране, гр. Казанлък

419 005 лв.

385 741 лв.

Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - I етап на строителство, III ПОДЕТАП: Доизграждане на Гл. канализационен колектор I – от о.к.244 до о.к.12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38

30 000 лв.

0 лв.

Основен ремонт на културно художествен център „Ахинора“ към ХГ Казанлък, ЗП 102 кв.м.

6 810 лв.

13 234 лв.

Мълниезащита за културно художествен център „Ахинора“

0 лв.

1 284 лв.

Проектиране и изграждане на столова на база "Паниците" , 200 кв. м. (преходен обект от 2022г.)

0 лв.

11 030 лв.

 

599 606 лв.

599 606 лв.

 

 

VII. Със собствени средства ви предлагам да бъдат включени в разчета на инвестиционната програма следните обекти:

 • Косачка за нуждите на кметство Черганово – 6 000 лева;
 • GPS NEWLAND с 20 карти за идентифициране на поземлени имоти за работа на терен – 3 200 лева;
 • Софтуер за отдел ГРАО – 1 100 лв.;
 • Увеличение с 10 000 лева на обект “Разширяване/ Изграждане на площадка за компостиране на отпадъците”;
 • Проектиране и изграждане на паркинг на ул. „Ст. Михайловски“ – 2 400 лв.

Средствата в размер на 22 700 лева могат да бъдат компенсирани от дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство“ параграф 10-20 „външни услуги“.

 

VIII. Предлагам Ви в план-сметките на кметствата (Приложение №6) да бъдат включени целеви средства за почистване в общ размер на 107 000 лева за сметка на същите заложени в Общинска администрация. 

 

IX. В разчета на инвестиционната програма за 2023 година със средства от преходен остатък от бюджетите на детски градини по предложение на директорите им се предлагат следните обекти: 

ДГ №2 "Снежанка"

25000 - полагане на ударопоглъщаща настилка за детските площадки + подготовка на терен за футболно игрище

ДГ №3 "Теменуга"

5500 лв. - Доставка и поставяне на изкуствена настилка върху спортна площадка - 36 кв.м.

ДГ №8 "Юрий Гагарин"

Интерактивни дъски - 2 бр. х 3500 лв. - 7000 лв.
Мултимедии - 2 бр. х 3000 лв. - 6000 лв.

ДГ №13 "Мечо Пух"

15 000 лв. - за изграждане на детска площадка

 

ДГ №15 "Звънче"

2 бр. климатик ' 6 000 лв. - 12 000 лв.
1 бр. стерилизатор ' 3 000 лв.
1 бр. портална врата - 6 000 лв.

     
 

 

X. Във връзка с кандидатстване по проект „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ по Националния План за възстановяване и устойчивост са необходими средства за проектиране и обследване на сградата на ул. Войнишка №25 (Заведение за социални грижи). Средствата за обследване са в размер на 7 500 лв., а за проектиране 22 000 лв.  При одобрение на проекта средствата ще бъдат възстановени по сметката на Общината. Средствата могат да бъдат компенсирани от дейност 604 „Осветление на улици и площади“ 10-16 „Вода, горива и енергия“.

 

XI. Във връзка с разпоредбите на ЗУТ е необходимо препроектиране на технически проект за „Реконструкция на стадион „Севтополис“, тренировъчно игрище и зона за хвърляния“, за да се обособят три отделни обекта. Необходими средства са в размер на 4560 лв.

 

XII. Във връзка със становище на ВИК е необходимо въвеждане на етапност на инвестиционен проект за изграждане на ВиК инфраструктура на град Крън. Необходими са средства за проектиране на I етап на строителство, IV подетап – 3 600 лв.

- Средствата по т. XI и XII – 8160 лв. -  могат да се компенсират от дейнсот 629 „Други дейности по опазване на околната среда“  параграф 10-20 „външни услиги“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародван в ДВ бр.104 от 30.12.2022г.), ПМС №7/19.01.2023г., , Писма на Министерство на финансите ФО-1 и ФО-2 от 20.01.2023г. и Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

 1. Изменя Разчет за местни дейности на Община Казанлък Бюджет за 2023 година, като изменя Решение №890 от 23.02.2023 г. на ОбС - Казанлък, в следните точки:

 

В т.2 По разходите з в размер на 36 225 590  лева в т.ч.:

2.1. За местни дейности в размер от 34 710 080 лева на 34 660 553 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №3

2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 515 510 лева на 1 565 037 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4.

В т. 5 Изменя показатели за кметства и населени места с кметски наместници, съгласно  Приложение №6

В. т. 10: Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №11.

В. т. 11: Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №12.

 

В. т. 12: Изменя разчет на инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година, съгласно Приложение №13.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220