Местоположение и селищна характеристика

 

Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина и заема площ от 634.4 км2. На север общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с Мъглиж, на юг – с общините Стара Загора и Братя Даскалови, и на запад – с община Павел баня.

 През община Казанлък преминава един от петте Общоевропейски транспортни коридори – Коридор 9: Хелзинки – Санкт Петербург – Москва/Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Димитровград – Александруполис.

Град Казанлък е главно селище в едноименната котловина, заемаща около 780 кв.км между Стара планина и Средна гора и напречните прагове Кръстенец (Стражата) и Межденик, разположен е на 3 км южно от Стара планина и 3 км северно от река Тунджа, на 373 м надморска височина.

Централното местоположение на Община Казанлък е предпоставка за бърза транспортна връзка, превоз на товари, туризъм с останалите градове в страната. Това е добра възможност за безпроблемни производствени, административни и бизнес отношения.

По териториално деление, община Казанлък (ниво NUTS 4) е в състава на Югоизточния район за планиране (ниво NUTS 2), определен, в съответствие с изискванията  на Регламент на ЕС 1059 / 2003. Югоизточният район за планиране се формира от областите Бургас, Сливен, Стара Загора  и Ямбол.

Релефът на община Казанлък е изключително равнинен, с надморска височина средно между 400 и 450 м (Балтийска височинна система). В близост попадат три от средновисоките върхове на Средна Стара планина Исполин (1524 м), Шипка (1326 м), Бузлуджа (1441 м). Южната част на котловината е заобиколена от склоновете на Сърнена Средна гора. Районът не е характерен с наличието на полезни изкопаеми.

На територията на общината се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни връзки, които свързват София – Бургас, Русе – Хасково, Стара Загора - Велико Търново и ж.п. линиите София – Карлово – Бургас. Географското местоположение на Община Казанлък определят тясното и взаимообвързано развитие със съседни общини от областта - Стара Загора, Мъглиж и Павел Баня. През Общината преминават пътни артерии с регионално значение, като автомагистрали няма.

Общинският център - гр. Казанлък се намира в центъра на България между Стара планина и Средна гора, на 194 км източно от София и на 185 км западно от Бургас. На 36 км югоизточно от Казанлък се намира Стара Загора, а на 114 км в същата посока е Пловдив, на 48 км на север е гр. Габрово.

На територията на общината се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни връзки, които свързват София – Бургас, Русе – Хасково, Стара Загора - Велико Търново и ж.п. линиите София – Карлово – Бургас. Географското местоположение на Община Казанлък определят тясното и взаимообвързано развитие със съседни общини от областта - Стара Загора, Мъглиж и Павел Баня. През Общината преминават пътни артерии с регионално значение, като автомагистрали няма.

Общинският център - гр. Казанлък се намира в центъра на България между Стара планина и Средна гора, на 194 км източно от София и на 185 км западно от Бургас. На 36 км югоизточно от Казанлък се намира Стара Загора, а на 114 км в същата посока е Пловдив, на 48 км на север е гр. Габрово.

публ. на 01.01.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220