ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

По данни на НСИ, през 2017 г., в предприятията са заети 27 479 лица. Спрямо 2016 година броят им е с 1 436 души повече от предходната година. В микро предприятията, заетите, спрямо предходната година, са с 45 души по-малко, а в средните с 226 броя. В големи

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

По данни на НСИ[1], за 2017 г. фирмите на територията на общината са 3 121 броя. Наблюдава се увеличение в броя им, спрямо предходната година с 14 броя. Най-голям дял заемат микро предприятията, представляващи 91,8% от общия брой на нефинансовите предпр

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

В Община Казанлък, функциониращи в сферата на услугите са банките. Банките се явяват един от най-важните елементи, в която функционират и развиват дейността си икономическите агенти – фирмите, предприятията и физически лица. На територията на общината
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220