ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

В Община Казанлък, функциониращи в сферата на услугите са банките. Банките се явяват един от най-важните елементи, в която функционират и развиват дейността си икономическите агенти – фирмите, предприятията и физически лица. На територията на общината

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

В икономиката на община Казанлък доминират следните отрасли: ► Индустрия (представена от производството на хидравлични елементи, обработката на метали, преработвателна промишленост) ► Земеделие (основно отглеждане на маслодайни култури,

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

   По предварителни данни на НСИ към 31.12.2020 г., наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора са 96487 (към 31.01.2020 г. са 101461 души). От тях най-много са заетите в преработвателната промишленост - 34%, следва
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220