Конкурс за възлагане на управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД със срок на договора - 3 години.

П О К А Н А В изпълнение на Решение № 436/27.05.2021г. на ОбС-Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, с ЕИК 205920104, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. &rd

Публично опевестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - публична общинска собственост на 19.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.4, предл. 2-ро и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, предл. 2-ро, чл.80, т.1 и чл.96 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение № 834/24.11.2022 г. на ОбС – Казанлък, Община Ка

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общинския обект „Заведение за обществено хранене „Кулата“, находящ се на ул. „Старозагорска“ № 2, гр. Казанлък на 09.11.2021 г. /втора дата 23.11.2021 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, ал. 4, предл. 2-ро, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т.1, предл. 2-ро, чл. 80, т. 1 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзк

публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък на 11.11.2021 г. /втора дата на 25.11.2021 г. при същите усволия/

Община Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал.2, чл. 80, т.5 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение  № 1163/26.09.2019 г. на ОбС – Ка
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220