Отчети на бюджета за 2024 година

Януари 2024 - публикуван на 22.02.2024 г.

Месечен отчет за Други средства от Европейския съюз

 
 
 
 
 

Февруари 2024 - публикуван на 14.03.2024 г.

Месечен отчет за Други средства от Европейския съюз

 
 
 
 
 

Март 2024 - публикуван на 23.04.2024 г.

Месечен отчет за Други средства от Европейския съюз

 
 
 
 
 
 

Март 2024 - публикуван на 23.04.2023 г.

Тримесечен отчет за Други средства от Европейския съюз

Тримесечен отчет за касовото изпълнение  по сметките за чужди средства 

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация

Тримесечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към Фонд Земеделие

Справка капиталови разходи

 

Април 2024 - публикуван на 16.05.2024 г.

Месечен отчет за Други средства от Европейския съюз

 
 
 
 
 
 
 

Май 2024 - публикуван на 12.06.2024 г.

Месечен отчет за Други средства от Европейския съюз

 
 
 
 
 
 
 
Юни 2024 - публикуван на 15.07.2024 г. 

Месечен отчет за Други средства от Европейския съюз

Месечен отчет за касовото изпълнение  по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата по други международни програми

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на РА към Фонд Земеделие

Справка капиталови разходи


 
 

 

 

 
 
 
публ. на 15.07.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220