Стефан Дамянов (11 ноември 2003 - 7 ноември 2011)

Към Общината е създадена Дирекция за международни инвестиции. През м. февруари е внесен проект за оформяне на нов градски център и прилежащите улици, като за неговата реализация Общината кандидатства за средства по програмата “Красива България”.

Стефан Дервишев (4 ноем. 1999 – 11 ноем. 2003 г.)

Кандидат на БСП и коалиция. Генерал от БА. Приета е програма за финансова стабилизация на Общината и нова структура на Общинската администрация. Открива се Център за обслужване и услуги на гражданите. Завършен е Западният транспортен възел „Кремона&rdq

Иван Гороломов (12 ноем. 1995 – 4 ноем. 1999 г.)

Избран от листата на БСП и коалиция, инженер. Общината е сред учредителите на Национално сдружение на общините в Република България. През мандата са завършени редица обекти в строителството и инфраструктурата. Завършен е довеждащия колектор за отпадни води н

Бончо Сарафов (22 ян. 1991 – 30 септ. 1995 г.)

Избран от листата на СДС, инженер. С решение на Общински съвет Казанлък е приета нова структура на общинската администрация. Период на тежка икономическа и финансова криза, липса на средства за много дейности, нередовно иплащане на заплати, помощи и обезщете

Атанас Койчев (30 ян. 1991 – 30 септ. 1991 г.)

Назначен със Заповед на Министерски съвет за председател на Временния изпълнителен комитет. Приет е актуализиран бюджет на общината за 1991 година. Изградени са кметски поземлени комисии и са утвърдени техните състав и членове. Изготвени са списъци на секционн

Любомир Дянков (1 ян. 1990 – 31 дек. 1990 г.)

БСП. Инженер. Със заповед на Министерски съвет от 24 окт. 1990 г. е назначен Временен изпълнителен комитет на ОбНС Казанлък с квоти от всички политически партии, който има за задача да подготви изборите за народни представители през 1991 г.

Христо Копчев (февр. 1988 – ян. 1990 г.)

Инженер. През периода 1988-1989 г. са усвоени над 72 млн. лева капитални вложения. Чрез нови водоизточници е осигурено допълнително водоснабдяване на града и селата Енина, Крън, Хаджидимитрово. Пусната е в експлоатация пречиствателна станция на МК „Фри

Станчо Коев (окт. 1972 – февр. 1988 г.)

Инженер. През 1973 г. е приет новият градоустройствен план. Започва изграждане на нови квартали и комплекси: кв. „Васил Левски” и жк „Изток”. Построени са : поликлиника, нова поща, универсален магазин с 3 060 кв. м търговска площ. Стр

Бончо Милев (авг. 1962 – февр. 1966 г., февр. 1966 – окт. 1972 г.)

Два мандата. Започва изработване на нов градоустройствен план – перспективен, съобразен с нарасналото население на града. Приет е кадастрален план, изработен в периода 1966-1968 г. Жилищно и промишлено строителство, строят се детски ясли, градини и учи

Петър Калайджиев (юни – август 1962 г.)

Педагог. Грандиозни тържества във връзка със 100 - годишнината от началото на читалищното дело в Казанлък.

Петко Влаев (април 1959 – юни 1962 г.)

Икономист. Направени са сериозни капиталовложения в стоителството, особено жилищното, строят се обществени сгради и детски заведения. Прокарва се улично осветление и улична канализационна мрежа. През 1959 г. е създаден музей „Цвятко Радойнов”. 19

Слави Славов (ноември 1958 – април 1959 )

С новото административно деление на страната от началото на 1959 г. Околийският народен съвет в Казанлък е преструктуриран и дейността му се поема изцяло от Окръжен народен съвет – Стара Загора.

Цанко Козлов (февруари 1956 – ноември 1958 г.)

Политиката на градската управа е насочена към изпълнението на плана за капитално строителство, решаване на новите проблеми с водопроводната мрежа и изграждане на помпена станция.

Любен Любенов (декември 1952 – февруари 1956 г.)

Януари 1952 г. – открива се Микробиологична лаборатория към ХЕИ През 1953 г. към Градски народен съвет Казанлък се присъединяват общините Бузовград, Крън и Енина със съответните села към тях. Общината поема грижата и за тяхното благоустройство. През 1953

Деню Аврамов (април 1951 – декември 1952 г.)

От 1951 г. приоритет в строителната програма се дава на строителството на жилища. Започва построяването на 4000 м водопроводни тръби в града, за водоснабдяване на отделните райони. В началото на 1952 г. Градски народен съвет приема осемгодишен план за капиталн

Кою Ковачев (октомври 1944- март 1951 )

Адвокат. Мандатът му е продължаван няколко пъти. От 1947 г. в общината има двама помощник кметове. Основните усилия на новата власт са насочени към благоустрояване и хигиенизиране на града и селата. В периода 1945-1948 г. се павират площад „Свобода&rdq

Иван Попдимитров (май 1939 - 09.09.1944)

За глобалното решаване на благоустройствените проблеми на града, общинското ръководство решава, че трябва да се изготви нов градоустройствен план по новия закон за градоустройство. Променя се обликът на централната градска част - оформен е просторен площад, из

Гурко Серафимов (19.05.1934 – 17.03.1937 и 7.03.1937 - 28.06.1939 )

През 1936 г. Казанлък е обявен за образцов град. В общинския съвет се изграждат специализирани служби, които по-адекватно да извършват и контролират процесите, наложени от новите икономически и благоустройствени задачи – като откритото през 1936 г. техни

Константин Мазнев (14.02.1932 - 19.05. 1934)

Представител на партийната коалиция Народен блок. Продължава работата по градския водопровод, проучват се нови водоизточници, закупуват се нови помпи и други съоръжения. Довършва се пазара за добитък. Ускорява се залесяването в Казанлъшко, води се успешна борб

Петко М. Райнов (27.03.1926 - 10.02.1929 - 14.02.1932 )

Представител на Демократически сговор. Утвърждава се нов градоустройствен план. Определят се чаршийските улици, въвежда се изискването предприятията да се строят само в индустриалните зони, коригира се градския водопровод, шосират се главните улици на Казанлък
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220