Проф. Христо Стамболски (1843 – 1932)

През 1858 година Христо Стамболски попада в Цариград, след като се е образовал в родния Казанлък и е овладял гръцки и турски език. След успешно положени изпити, той се записва като ученик в подготвящото военни лекари за турската армия Имперско медицинско училище. Като ученик там, през 1865 г. Стамболски проявява изключителна самоотверженост в борбата с холерна епидемия, а през 1867 г. участва в лекуването на болни от петнист тиф, за което получава турския орден “Меджидие”. Той се справя блестящо и със задачата да проучи старата арабска медицинска терминология и да я пригоди за употреба на турски език в светското Висше медицинско училище на Цариград, в което от 1875 г. е редовен професор по анатомия и хистология. Преводач е от френски на турски език на анатомичен атлас и на ръководство по анатомия. Свободният достъп до високите етажи в турската йерархия позволява на Христо Стамболски да бъде особено полезен на борбата за църковна и национална независимост, ръководена от Александър Екзарх, Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, Петко Р. Славейков. Той е член на Временния съвет на Българската екзархия и председател на Българското читалище в Цариград. Среща се с Васил Левски и му помага в търсенето на средства за националноосвободителното движение. Заради участието си в освободителните борби е заточен в град Сана (днешен Йемен).
След Освобождението Стамболски е депутат и подпредседател на Областното събрание на Източна Румелия, работи като префект на Сливен, като лекар в Габрово, Казанлък (тук открива болница и аптека) и София, където е един от основателите на Българския лекарски съюз. Проф. д-р Христо Стамболски е сред създателите на системата за здравеопазване в България. Автор е на десетки медицински публикации и на особено ценния тритомник “Автобиография, дневници и спомени”.

Днешната общинска болница в града носи светлото му име.

публ. на .. г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220