ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично- консултативни центрове, медико- диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и специализирана медицинска и дентална помощ, здравни кабинети в детски градини, училища и ОДЗ, дневни детски ясли и детска млечна кухня.

Ø  Диагностично-консултативни центрове:

„ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД

/гр. Казанлък, ул. „Стара планина” № 12/

 

Структура на ДКЦ Поликлиника - Казанлък: вътрешни болести, кардиология, неврология, ендокринология, пулмология, хирургия, ортопедия, гастроентерология, кожни и венерически болести, очни болести, ушни – носни и гърлени болести, психиатрия, акушеро – гинекологични болести, образна диагностика (разполага с мамограф), физиотерапия. В ДКЦ Поликлиника има 55 кабинета, 34 лични лекари, 11 специалисти под наем, 24 лекари и 10 стоматолога.

Прилагат се съвременни високо ефективни методи и нови технологии за диагностика и лечение. Създаден е Медицински център в ромската махала по програма на Община Казанлък „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

„Ескулап – В“ ЕООД

ул. „Ген. Скобелев” №16, ул.” Д-р Баев” №15, ул.” Ал.Константинов” № 6

тел. 0431/7 81 39; 0431/ 8 50 17

 

„Арсенал“ ЕООД

Гр. Казанлък, ул. „Розова долина” 100, ул. „Климент” №1

тел.0431/64055; 431/63564

 

„Медицински център Казанлък” ООД

Гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев” №78

тел. 0431/63564

 

„МЦ Медконсулт” ООД

Гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” №11, ет. 2

Тел. 0887719861

Медико-диагностична лаборатория „Севтополис” ООД

Гр. Казанлък, ул. „Неофит Рилски” №10

тел. 0431/62802

 

„Мега-плам-медико-техническа лаборатория“ ЕООД

ул. „Христо Ботев” № 41, ул. „П.Стайнов” №10

 

„Корона –МД” медико-техническа лаборатория

Гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий” №10

 

„Мазалат”

Гр. Казанлък, ул. „Любомир Кабакчиев” №4

тел. 0431/62225

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

„МБАЛ - Д-р Христо Стамболски” ЕООД

Гр. Казанлък, ул. „Старозагорска ” № 16

тел./факс – 0431/65665;0431/68308

Централа – 0431/ 68300

е_mail: mbalkazanlak@mail.bg

http://www.mbal-kazanlak.com/

„МБАЛ – Д-р Христо Стамболски“ е общинско търговско дружество. Сградата е построена през 1960 г. Обемът на медицинската дейност е изключително голям, тъй като обслужва общо пет общини (Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево).

През 2014 г. и 2015 г. сградният фонд бе реконструиран от Община Казанлък със средства от оперативни програми чрез два проекта.

С първия проект  „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ - Д-р Христо Стамболски” – Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, бяха ремонтирани няколко изключително важни болнични отделения и бяха оборудвани с висококачествена съвременна медицинска апаратура. За първи път в болничното заведение има 16 – слайсов скенер. Болничните отделения по образна диагностика, акушеро-гинекологичното, по нефрология и хемодиализа, вътрешно и хирургичния блок бяха изцяло реновирани, обновени и оборудвани с медицинска апаратура от висок клас.

Успешно бе реализиран и проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък”. Той се финансира от Национален доверителен екофонд, съгласно Договор за финансиране по националната схема за зелени инвестиции от 17 юли 2012 г. Строителството бе  извършено за 130 дни. Мерките за енергийна ефективност бяха извършени за всички 6 блока на лечебното заведение. Строителните дейности по проекта включваха  топлоизолация на стени, реконструкция и топлоизолиране на покрив и сутеренни помещения, цялостна подмяна на дограма, подмяна на отоплителната инсталация и газифициране, както и изграждане на соларна система за произвеждане на топла вода. Строително-монтажните работи бяха извършени поетапно във всички отделения на „МБАЛ - Д-р Хр. Стамболски”, гр. Казанлък без прекъсване на услугите, предлагани от лечебното заведение.

Лечебното заведение предлага качествена и високо квалифицирана медицинска помощ. Цялостната дейност е насочена към реализиране на държавната и общинската здравна политика и утвърждаване на водещо място в областта на диагностично – лечебната дейност.

Структурата на болницата се състои от:

КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

-        Регистрационно – информационно бюро.

-        Приемно – консултативни кабинети по акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология, вътрешни болести и неврология, детски болести, УНГ, физиотерапия  и рехабилитация.

-        Медико-диагностични лаборатории – клинична, микробиологична, патохистологична, лаборатория по трансфузионна хематология.

-       Отделения без легла – отделение за образна диагностика, функционално отделение, отделение по клинична патология.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК - отделение по хематология и ендокринология, интензивно кардиологично отделение, отделение по гастроентерология и пулмология, акушеро- гинекологично отделение, хирургично отделение, отделение по ортопедия и травматология, детско отделение, неврологично отделение, отделение за УНГ болести, ОАИЛ, отделение по хемодиализа и нефрология, психиатрично отделение.

Логично продължение на успешните усилия на Община Казанлък да подобри инфраструктурата, оборудването и апаратурата в местното лечебно заведение, както и с цел повишаване качеството на здравните услуги в региона, през 2016 г. Община Казанлък стартира програмата за финансиране на млади лекари – специализанти от МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък.

През юни 2016 г., Национална мрежа за децата, връчи е награди „Златна ябълка“ за принос към благосъстоянието на децата. Отличията са признание към усилията, вложени от различни хора, организации и институции за подобряването на живота и благосъстоянието на децата в България. Наградата „Болница“ беше присъдена на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за включването на социален работник в родилното отделение, който консултира бременните и майките, при които има риск от изоставяне на децата. 

публ. на 08.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220