НовиниСъобщения от Община Казанлък:

Заповед за осигуряване на обществения ред в изборния ден

Методически указания за СИК

Подаване на заявления от избирателите
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) Заявление за вписване в изб
Заповед за реда за провеждането на предизборната кампания

Справки в избирателните списъци
Уважаеми съграждани, Чрез този сайт можете: Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласув

горещ телефон
за сигнали

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378